תקנון

1. כללי

​1.1 אתר האינטרנט www.TVBOX.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י החברה (להלן: "ב.ב. שירותים מקצועיים"), משמש כחנות מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות מכירות רגילות או מכירות מבצע ואחרות (להלן: "מכירות").

​1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, באמצעות הטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני, או בפקס, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ב.ב. שירותים מקצועיים. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

​1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

​1.4 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של ב.ב. שירותים מקצועיים ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

​1.5 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

​1.6 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. אודות המכירות

​2.1 'ב.ב. שירותים מקצועיים' מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים. אתר זה מאובטח בתקן המחמיר ביותר. סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברת טרנזילה ועומדת בתקן PCI של חברות כרטיסי אשראי. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים. בנוסף מאפשרת החברה קניה מאובטחת באמצעות Paypal.

​2.2 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן "דף המכירה").

​2.3 חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

​2.4 טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה").

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

​2.5 מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת האתר. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה מנציג מכירות מטעמה 'ב.ב. שירותים מקצועיים'

​2.6 חשוב להבהיר כי ההרשמה באתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות ב.ב. שירותים מקצועיים, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ב.ב. שירותים מקצועיים.

​2.7 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ב.ב. שירותים מקצועיים. הרישום שנרשם במחשבי 'ב.ב. שירותים מקצועיים' יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

​2.8 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לב.ב. שירותים מקצועיים בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. ב.ב. שירותים מקצועיים, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את ב.ב. שירותים מקצועיים בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

​דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

​2.9 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם חברת ב.ב. שירותים מקצועיים באמצעות אתר האינטרנט דרך טופס "צרו קשר" או במייל: contact@tvbox.co.il

​יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.

במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו ב.ב. שירותים מקצועיים זכאים לבטל את ההזמנה.

​2.10 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר אין פעולה זו מחייבת את 'ב.ב. שירותים מקצועיים' רק כאשר יתקשר הלקוח וימסור את פרטי כרטיס האשראי, יחליט 'ב.ב. שירותים מקצועיים' האם לאשר את ההזמנה וזאת על פי תנאי התקנון, במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג 'ב.ב. שירותים מקצועיים' ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של 'ב.ב. שירותים מקצועיים' בתוך 7 ימים ממועד הפניה, 'ב.ב. שירותים מקצועיים' זכאית לבטל את ההזמנה.

​2.11 ב.ב. שירותים מקצועיים תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ב.ב. שירותים מקצועיים בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

​2.12 באתר ישנו מנגנון של הסטוריית הזמנות. בכל עת תוכלי להיכנס לאתר ע"י רישום שם המשתמש והסיסמה ולעיין בהזמנות שהיצעת.

3. שיטות המכירה:

​3.1 מכירה רגילה

3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

​3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

​3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה

הזמנה במייל מאת ב.ב. שירותים מקצועיים שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי.

יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל ב.ב. שירותים מקצועיים בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה הינה על פי תנאי ותקנון אתר www.TVBOX.co.il בלבד!

4. אישור הזמנה ודרכי אספקתה

​4.1 ב.ב. שירותים מקצועיים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, ושהקלדת בעת רכישתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

​4.2 חברת ב.ב. שירותים מקצועיים שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שלא נדרשה ו/או שהמוצר אינו זמין במלאי הספק, תוך 21 יום מביצוע ההזמנה.

​4.3 ב.ב. שירותים מקצועיים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. ב.ב. שירותים מקצועיים מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן

​4.4 ב.ב. שירותים מקצועיים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

בכל מקרה תוגבל אחריותה של ב.ב. שירותים מקצועיים בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של ב.ב. שירותים מקצועיים או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

ב.ב. שירותים מקצועיים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

​4.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ב.ב. שירותים מקצועיים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

4.6 התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו ב.ב. שירותים מקצועיים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

​4.6.1 לרשימת יעדי מסירת חבילות דואר שליחים: לחץ כאן

* רשימת הישובים מתעדכנת מעט לעט. בישובים שאינם מופיעים ברשימת דואר ישראל, המסירה הינה בהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.

​4.7 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

​4.8 דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית חברת ב.ב. שירותים מקצועיים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

4.9 לא נתן לבצע איסוף מוצרים ממחסני החברה.

​4.10 בעת אספקת המוצר, רשאית ב.ב. שירותים מקצועיים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

​4.11 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת ב.ב. שירותים מקצועיים שאינה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.

​4.12 ב.ב. שירותים מקצועיים מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה.

​ב.ב. שירותים מקצועיים מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה, במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד ב.ב. שירותים מקצועיים בעניין זה.

מוצרים שאינם במלאי ומופיעים באתר ללא ציון ימי אספקה, ב.ב. שירותים מקצועיים אינה מתחייבת לספקם, האמור נכון לגבי הזמנה באתר, טלפונית, במייל , בפקס או בהגעה לחנות, מחירי מוצרים שאינם במלאי הינם הערכה בלבד ויכולים וניתנים לשינוי בעת הגיעם למלאי החברה, המחיר הסופי הינו המחיר של המוצר שמוצג באתר עם זמן אספקה בין 4 ל14 ימי עסקים.

5. מדיניות פרטיות
שימוש באתר מהווה הסכמתך למדיניות פרטיות באתר זה

5.1 מדיניות פרטיות זו קובעת כיצד אתר www.TVBOX.co.il משתמש ומגן על כל המידע שאתה נותן בעת שימוש באתר זה. אתר www.TVBOX.co.il מחויב להבטיח שהפרטיות שלך מוגנת ובטוחה.
אם עלינו לבקש ממך לספק מידע מסוים שבו אתה יכול להיות מזוהה בעת השימוש באתר זה , אז אתה יכול להיות סמוך ובטוח שזה ישמש אך ורק בהתאם להצהרת פרטיות זו. חברת ב.ב. שירותים מקצועיים עשויה לשנות מדיניות זו מעת לעת על ידי עדכון עמוד זה.
אתה צריך לבדוק דף זה מעת לעת כדי לוודא שאתה מסכים עם שינויים כלשהם בו.

5.2 מה המידע שאנו אוספים?
אנו עשויים לאסוף את המידע הבא:
שם
פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דוא"ל
מידע דמוגרפי כגון מיקוד, העדפות ואינטרסים
מידע אחר הנוגע לסקרים ו / או הצעות ללקוח
מספר טלפון

5.3 מה אנחנו עושים עם המידע שאנו אוספים?
אנו אוספים את המידע הזה כדי להבין את הצרכים שלך ולספק לך שירות טוב יותר , ובעיקר מהסיבות הבאות :
מידע פנימי בשמירה לשיפור והבנת הגולש.
אנו עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
מעת לעת אנו עשויים לשלוח דואר אלקטרוני פרסומי על מוצרים חדשים , מבצעים מיוחדים או כל מידע האחר שבו אנו חושבים שעשויים לעניין אותך באמצעות כתובת הדוא"ל שספקת לנו ובהסכמתך.
מעת לעת , אנו עשויים גם להשתמש במידע שלך כדי ליצור איתך קשר למטרות מחקר שוק. אנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, פקס או דואר. אנו עשויים להשתמש במידע כדי להתאים אישית את האתר לפי תחומי העניין שלך .

5.4 ביטחון
אנו מחויבים להבטיח כי המידע שלך מאובטח . על מנת למנוע גישה או גילוי בלתי מורשים , יש לנו לשים במקום מתאים הליכים פיסיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע שאנו אוספים באתר .

5.4.1 קישורים לאתרים אחרים
אתר האינטרנט שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים בעלי עניין . עם זאת , ברגע שיש לך אפשרות לגשת ולהשתמש בקישורים אלה, אתה צריך לשים לב שאין לנו כל שליטה על אתר אחר ותכניו. לכן, אנחנו לא יכולים להיות אחראים להגנה והפרטיות של כל מידע שאתה מספק בזמן ביקור באתרים כאלה ואתרים כאלה אינם נשלטים על ידי הצהרת פרטיות זו. אתה צריך לנקוט באמצעי זהירות ולהסתכל על הצהרת הפרטיות ישימה לאתר האחר שהגעת אליו דרכינו.

5.5 שליטה במידע האישי שלך
אתה יכול לבחור להגביל את האוסף או שימוש במידע האישי שלך בדרכים הבאות :
בכל פעם שאתה מתבקש למלא טופס באתר האינטרנט , חפש את התיבה שאתה יכול ללחוץ כדי לציין שאתה לא רוצה את המידע לשימוש על ידי כל אחד למטרות שיווק ישירות
עליך להסכים לנו קודם לכן באמצעות המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר, ייתכן שתשנה את דעתך בכל עת על ידי כתיבה לדואר האלקטרוני שלנו info@tvbox.co.il
אנחנו לא נמכור, נפיץ או נחכיר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים , אלא אם כן יש לנו את רשותך או שאנו נדרשים על פי החוק בישראל לעשות כן. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח לך מידע פרסומי על צדדים שלישיים שבו אנו חושבים שעשויים לעניין אותך אם אתה מציין ומסכים ורוצה שזה יקרה.
אם אתה מאמין שכל מידע שאנו מחזיקים בך הוא שגוי או לא מלא , אנא כתוב אלינו בדוא"ל או בהקדם האפשרי , בכתובת לעיל. אנחנו מייד נתקן את כל מידע נמצא לא נכון .

6. שירות לקוחות

​6.1 שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי.

​6.2 פרטי אופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור אודות החברה, בחנות האתר שלנו.

​6.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני, בטלפון או בווצאפ. אנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

7. כשרות להשתמש באתר

​7.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

​7.2 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

​7.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

​7.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

​7.6 מבלי לגרוע, תהא ב.ב. שירותים מקצועיים רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

​7.6.1 מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

7.6.2 מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

7.6.3 מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

7.6.4 מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב-ב.ב. שירותים מקצועיים ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

7.6.5 בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

8. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

​8.1 כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים.

​8.2 המידע הנ"ל יועבר למחשבי 'ב.ב. שירותים מקצועיים' ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. 'ב.ב. שירותים מקצועיים' אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.

​מעבר לשימוש הנ"ל 'ב.ב. שירותים מקצועיים' מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ולא להעבירו לצד שלישי, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. 'ב.ב. שירותים מקצועיים' תאפשר גישה למידע חלקי רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ולא תספק מידע בנוגע לפרטי כרטיס האשראי.

9. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

​9.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

​9.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

​9.2.2 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

9.3 ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות ל-ב.ב. שירותים מקצועיים ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.

​9.4 תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת ב.ב. שירותים מקצועיים, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם וזאת בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן

​9.5 תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית ב.ב. שירותים מקצועיים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם.

​ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם בכפוף להחזרת המוצר כאמור להלן.

​יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע"י ב.ב. שירותים מקצועיים.

​ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות ל-ב.ב. שירותים מקצועיים או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר www.TVBOX.co.il כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.

ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.

​קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר ל-ב.ב. שירותים מקצועיים במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה.

​מוצר שיצא מ ב.ב. שירותים מקצועיים לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר ל ב.ב. שירותים מקצועיים במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח על סך 49 ש"ח כולל מע"מ.

​יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

​דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או חיבור לחשמל אלא באישור מראש של הספק.

​9.5.1 ביטול העסקה יחול על עסקאות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד

​9.5.2 ברכישת ממירים ו/או מוצרים אלקטרוניים, יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזה המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש. לא תבוטל עסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החברה, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.

​9.5.3 החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק

​9.5.6מדיניות החזרה/החלפה: חברת ב.ב. שירותים מקצועיים עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה , זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם במחירו המלא. ניתן להחזיר מוצרים פיזית בחנות מחוץ לקופסא, או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת.

​9.6 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

9.7 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.

​דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת על ידי ב.ב. שירותים מקצועיים מוצרים אשר יוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שהוזמנו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט. מידע בדבר היותו של מוצר "מוצר בהזמנה אישית או הזמנה מיוחדת" כאמור יימסר למשתמש על ידי ב.ב. שירותים מקצועיים בדף המכירה של אותו המוצר.

​לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי ב.ב. שירותים מקצועיים אינם מקבלים מוצר בהזמנה מיוחדת בחזרה, ואינם מבטלים עסקה כאמור לאחר שכבר הוזמן מחו"ל המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, ב.ב. שירותים מקצועיים יכבדו הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוזמנה מחו"ל. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

​9.8 האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על ב.ב. שירותים מקצועיים אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על ב.ב. שירותים מקצועיים.

​9.9 ב.ב. שירותים מקצועיים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

9.9.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

9.9.2 במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

9.9.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

9.9.4 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

9.9.5 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;

9.9.6 אם יתברר ל ב.ב. שירותים מקצועיים כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

​9.10 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית ב.ב. שירותים מקצועיים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, ב.ב. שירותים מקצועיים לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

​9.11 ב.ב. שירותים מקצועיים תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, ב.ב. שירותים מקצועיים רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם

​9.12 כשלון תמורה:

ב.ב. שירותים מקצועיים מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, על ב.ב. שירותים מקצועיים לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה ב.ב. שירותים מקצועיים לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ל ב.ב. שירותים מקצועיים הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

10. אחריות

​א. אחריות בגין מוצרים/שירותים

10.1 האתר הינו חנות למסחר אלקטרוני מקוון לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, ב.ב. שירותים מקצועיים אינה היצרן למוצר שיש בדעתך לרכוש באתר.

​10.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את ב.ב. שירותים מקצועיים.

​10.3 ב.ב. שירותים מקצועיים לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של ב.ב. שירותים מקצועיים בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

​10.4 ב.ב. שירותים מקצועיים לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

​10.5 שירות האחריות לא יבוצע במקרים הבאים:

​10.5.1 חוסר תעודת חשבונית

​10.5.2 המצאות שינויים או תיקונים בתעודת האחריות ו/או נזקים או סימנים של הדבקה מחדש של מדבקות האחריות, המצאות של מדבקות או סטיקרים זרים על החלקים, ואי התאמה של מספר סידורי של החלק למספר סידורי הרשום במאגר נתונים של החברה.

​10.5.3 המצאות של נזקים מכנים או חשמליים, שנוצרו כתוצאה משימוש או הובלה לא נכונים של המוצר, או סימנים של ניסיון תיקון עצמאי.

האחריות לא תחול במקרה של פגיעת ברק, קצר חשמלי , שריפה , רטיבות או שימוש לא נאות במוצר.

​הרכבה לקויה של חלקים עלולה לגרום לביטול האחריות. החלטה בנוגע למתן / אי-מתן האחריות במקרה זה שמורה לחברה בלבד.

10.5.4 נזק למדבקות מקוריות של היצרן או אי-יכולת קריאה של מספר הסידורי של המוצר.

​10.5.5 המצאות לכלוך / אבק / חפצים זרים או שרידי פעילות של בעלי חיים או חרקים ( תיקנים, נמלים וכו` ).

​10.5.6 במקרה של בעיית תוכנה ולא חומרה הלקוח יחויב במחיר בדיקה במעבדה – עלות של 150 שקלים.

10.6 ב.ב. שירותים מקצועיים אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, ,האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על ב.ב. שירותים מקצועיים ממנה נרכש המוצר. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

​10.7 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.

ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר

10.8 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ב.ב. שירותים מקצועיים בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

​10.9 ב.ב. שירותים מקצועיים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, ב.ב. שירותים מקצועיים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור ב.ב. שירותים מקצועיים לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

​10.10 ב.ב. שירותים מקצועיים לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

​10.11 ב.ב. שירותים מקצועיים לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

ב.ב. שירותים מקצועיים אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

​10.12 האחריות לא תחול על שברים ו/או חדירת נוזלים ו/או קורוזיה ו/או שריפה כתוצאה משימוש לא נאות במוצר.

11. תנאים נוספים

​11.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר www.TVBOX.co.il , כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ב.ב. שירותים מקצועיים ו/או מי מטעמה.

​אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ב.ב. שירותים מקצועיים נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

​11.2 אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י ב.ב. שירותים מקצועיים.

11.3 רישומי המחשב של ב.ב. שירותים מקצועיים בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12. שונות

​12.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

12.2 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 02.02.2018 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ב.ב. שירותים מקצועיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

​חברת ב.ב. שירותים מקצועיים וצוות אתר www.TVBOX.co.il מאחלים לכם קנייה מהנה 🙂